Tipos de altas de internado

Navigation:  Módulos > Sistemas > Parametrización >

Tipos de altas de internado

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Definición de tipos de altas del internado.

 

 ABMTipoAltas